wybór oferty - kredyt długoterminowy

Zawiadomienie o wyborze oferty w trybie zapytania o cenę.