wybór oferty-Przebudowa drogi gminnej w Pustarach

w załączeniu zawiadomienie o wyborze oferty