wybór oferty - udzielenie i obsługa kredytu długoteminowego

w załączeniu zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Dygowo na 2010 rok.

  • zawiadomienie o wyborze oferty
    2 MB