• Zarzadzenie_Nr_1_w_sprawie_planu_finansowego_zadan_z_zakresu_administracji_rzadowej_oraz_innych_zadan_zleconych_gminie_odrebnymi_ustawami_ma_2019_r..pdf
    1 MB