• Zarzadzenie_Nr_32_w_sprawie_zmiany_wieloletniej_prognozy_finansowej_Gminy_Dygowo_na_lata_2019-2027.pdf
    4 MB