• Informacja dotyczaca postepowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące, przewodów w rurociągach osłonowych, pod dnem rzeki Pysznica wzdłuż linii kolejowej nr 404 w km 085.040, w związku z realizacją inwestycji pn.: "Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS część 1"
    240 KB