• Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu "Programu ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego 2030 wraz z Prognoza oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu"
    417 KB