Budowa stacji bazowej PTC w miejscowości Dygowo, działka Nr 270.  • Obwieszczenie o zebraniu materiałów do wydania decyzji..doc
    23 KB
  • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.doc
    23 KB
  • Obwieszczenie (konsultacje społeczne).doc
    38 KB