zespół elektrowni wiatrowych zlokalizow. na terenie gmin Dygowo i Ustronie Morskie

zawiadomienie o możliwości składania uwag i wniosków do raportu oddziaływania na środowisko.