• Załącznik nr 1 dochody 2018
  16 KB
 • Załącznik nr 2 -wydatki
  279 KB
 • Załącznik nr 3,5,6,-2018
  29 KB
 • załącznik nr 4 -wydatki inwestycyjne 2018
  75 KB
 • Załącznik nr 7-2018 alk.doch
  7 KB
 • Załącznik nr 8 -2018 alk.wyd
  8 KB
 • Załącznik nr 9-narkomania
  12 KB
 • Załącznik nr 10-ochr.środowiska
  15 KB
 • Załącznik nr 11 ustawa o utrzymania czystości i porządku w gminachw 2017
  15 KB
 • Załącznik nr 12 publiczny transport zbiorowy
  17 KB
 • Załącznik nr 13 2018-dotacje zel.dla sekt.fin.publicz
  13 KB
 • Załącznik nr 14 do budż. 2018-dotacje nienal.do sekt,fin
  14 KB
 • Uchwała Nr XXXII/244/17 Rady Gminy Dygowo w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na 2018 rok
  112 KB