• Informacja o wykonaniu budżetu gminy Dygowo za IV kwartały 2018 roku po korekcie
  417 KB
 • KWARTALNA INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC IV KWARTAŁU 2018
  451 KB
 • Informacja z wykonania budżetu gminy Dygowo za IV kwartały 2018 roku
  401 KB
 • Kwartalna informacja o stanie zobowiązań na koniec III kwartału 2018 roku
  474 KB
 • Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2018 roku
  410 KB
 • Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Dygowo za II kwartał 2018 roku
  397 KB
 • Kwartalna informacja o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na 30.06.2018 r. - II Kawrtał
  464 KB
 • Kwartalna informacja o stanie zobowiązań wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku
  473 KB
 • Kwartalna informacja z wykonania budżetu gminy Dygowo na 31.03.2018
  387 KB