• Zał.2Wykaz przedsięwzięć do WPF2018-2021
  47 KB
 • Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej-opis w I pół.2012 r
  81 KB
 • Zał. 15 wydatki jed.pom.sołectw
  27 KB
 • Zał. 13,14 zmiany w doch.i wydatk
  123 KB
 • Zał. 10 publiczny transport zbiorowy
  17 KB
 • Zał. 9 ustawa o utrzymania czystości i porządku w gminachw 2017
  15 KB
 • Zał. 8 doch.wydat.związ.z ochron.środ
  12 KB
 • Zał. 7 wydatki zwiazane z real. GPPiRPA
  56 KB
 • Zał. 5 wydatki zwiazane z real.zad.biez.na podst. porozumien JST
  55 KB
 • Zał. 4-Przychody i rozchody
  40 KB
 • Zał. 3 dochody i wydatki zadania zlecone
  61 KB
 • Zał. 2 wydatki wg klasyfikacji budzetowej.2 222 - Kopia
  77 KB
 • Zał. 1b 2018dochody wg zrodel
  12 KB
 • Zał. 1,1a 2018 dochody plan i real
  36 KB
 • Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Dygowo za I półrocze 2018 roku
  1 MB
 • Zarządzenie Nr 22 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dygowo za I półrocze 2018 roku oraz WPF
  33 KB