Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze

 • Uchwala_RIO_w_sprawie_wydania_opinii_o_przebiegu_wykonania_budzetu_za_pierwsze_polrocze.pdf
  242 KB
 • Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Dygowo na 2018 rok
  804 KB
 • Uchwała RIO w spr.wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przestawionego w budżeciena 2018 rok
  880 KB
 • uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Dygowo informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
  2 MB
 • w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu w 2018 roku
  526 KB
 • Uchwała RIO w spr.wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dygowo sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rokm wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
  3 MB
 • opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dygowo
  1 MB
 • opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dygowo
  1 MB
 • opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dygowo
  1 MB
 • Uchwała RIO w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dygowo
  2 MB
 • Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Dygowo na 2018 r.
  3 MB
 • Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dygowo
  1 MB