• Opinia_znak_sprawy_K.50.35.4.2024_Składu_Orzekającego_Regionalnej_Izby_Obrachunkowej_w_Szc.pdf
  107 KB

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2023 r. oraz informacji o stanie mienia Gminy Dygowo

 • Zarządzenie Nr 10/2024 Wójta Gminy Dygowo z dnia 28 marca 2024 roku
  116 KB
 • Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 10/2024 z dnia 28-03-2024
  6 MB
 • Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 10/2024 z dnia 28-03-2024
  191 KB
 • Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 10/2024 z dnia 28-03-2024
  2 MB
 • Informacja_o_wykonaniu_budżetu_za_IV_kwartał_2023_roku.pdf
  402 KB
 • Kwartalna_informacja_o_stanie_zobowiązań_według_tytułów_dłużnych_oraz_poręczeń_i_gwarancji_WG_stanu_na_koniec_IV_kwartału_2023_roku.pdf
  460 KB
 • Kwartalna informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji WG stanu na koniec III kwartału 2023 roku
  463 KB
 • Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Dygowo za III kwartały 2023 roku
  394 KB
 • Kwartalna informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji WG stanu na koniec II kwartału 2023 roku
  464 KB
 • Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Dygowo za II kwartał 2023 roku
  391 KB
 • Kwartalna informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłożnych oraz poręczeń i gwarancji WG stanu na koniec I kwartału 2023 roku
  471 KB
 • Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Dygowo za I kwartał 2023 roku
  403 KB