Kontrola wewnętrzna - kwiecień 2008

Protokół z kontroli wydatków jednostek organizacyjnych gminy.