Kontrola wewnętrzna - lipiec - sierpień 2009 -GOPS

W załączeniu protokół z kotroli wwnętrznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie.

 

Celowość zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków


ze środków publicznych w 2008 r.


  • Protokół z kontroli wewnętrznej - GOPS
    219 KB