Kontrola wewnętrzna - lipiec - sierpień 2009 GZOiK

W załączeniu protokół z kontroli wewnętrznej Gminnego Zespołu Oświaty i Kultury w Dygowie - 

Celowość zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze


środków publicznych w 2008 r


  • Protokół z kontroli wewnętrznej - celowość zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych - 2008 r.
    847 KB