• wystąpienie pokontrolne z wyników kontroli w zakrsie ustawy o ewidencji ludności i dowodów osobistych
    866 KB