• Kontrola z zakresu wydawania dowodów osobistych oraz zgodność ze stanem faktycznym sprawozdań z zakresu spraw obywatelskich
    1 MB