• Protokół pokontrolny WIOŚ
  87 MB
 • Zarządzenie pokontrolne WIOŚ
  3 MB
 • wystąpienie pokontrolne
  4 MB
 • wystąpienie pokontrolne
  2 MB
 • Protokół z kontroli zdalna szkoła +
  704 KB
 • Protokół pokontrolny w sprawie planowania i wykonywania budżetu
  3 MB
 • kontrola z zakresu przeciwdziałania przemocy
  9 MB
 • kontrola warunków przechowywania i zabezpieczenia materiałów archiwalnych
  3 MB