• informacja o rozpoczęciu konsultacji
    205 KB
  • projekt Rocznego programu współpracy Gminy Dygowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
    184 KB