projekt uchwały

W załączeniu projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Gminy Dygowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2011.