• Projekt Rocznego Programu współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 rok
  27 KB
 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu
  15 KB
 • Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych dot. Projektu Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 rok
  312 KB
 • zarządzenie nr 35/2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. Projektu Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  424 KB