• Inicjatywa_-_wszyscy_kontrolujmy_wydatki_publiczne_-_promocja_gminy_v4.docx
    29 KB
  • petycja_w_sprawie_pozyskania_dotacji_na_cyfryzację.pdf
    3 MB
  • rejestr_petycji_2024...docx
    15 KB