Przebudowa świetlicy wiejskiej w Świelubiu

W załączeniu dokumentacja przetargowa

 • przyłącze do sieco wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
  5 MB
 • STWiOR - część 2
  829 KB
 • STWiOR - część 1
  3 MB
 • projekt budowlany - część 2
  479 KB
 • projekt budowalny - część 1
  3 MB
 • przedmiar robót - sanitarny
  528 KB
 • przedmiar robót - budowlany
  2 MB
 • program robót remontowych
  662 KB
 • SIWZ
  217 KB
 • ogłoszenie o zamówieniu
  981 KB