dostawa detalicznych ilości oleju napędowego (ON)

W załączeniu dokumentacja przetargowa

 • Ogłoszenie o zamówieniu
  907 KB
 • SIWZ
  48 KB
 • Załącznik Nr 1 do SIWZ
  52 KB
 • Załącznik Nr 2 do SIWZ
  43 KB
 • Załącznik Nr 3 do SIWZ
  28 KB
 • Załącznik Nr 4 do SIWZ
  35 KB
 • Załącznik Nr 5 do SIWZ
  53 KB
 • Załącznik Nr 1 do umowy
  29 KB
 • Załącznik Nr 2 do umowy
  23 KB
 • załącznik Nr 3 do umowy
  33 KB