termomodernizacja-ocieplenie ściany w ZS Wrzosowo

w załączeniu ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ, przedmiar robót, projekt budowlany, ogólna STWiOR, STWiOR - elewacje.