• odpowiedzi na zapytania Wykonawcy do treści SIWZ
  126 KB
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert - 31.03.2014 r.
  146 KB
 • zmiana nr 4 treści SIWZ
  144 KB
 • rysunek konstrukcyjny K-3
  64 KB
 • rysunek konstrukcyjny K-4
  34 KB
 • odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ
  265 KB
 • zmiana treści SIWZ
  27 KB
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)
  272 KB
 • zmiana ogłoszenia o zamówieniu-zmiana terminu składania ofert-21.03.2014
  163 KB
 • zmiana SIWZ
  160 KB
 • odpowiedzi na zapytania wykonawców
  319 KB
 • przemiar robót - zjazd z drogi wojewódzkiej
  502 KB
 • ogłoszenie o zamówieniu
  368 KB
 • SIWZ
  280 KB
 • Przedmiar robót - instalacje elektryczne
  1 MB
 • Przedmiar robót - instalacje sanitarne
  3 MB
 • Przedmiar robót - roboty drogowe
  560 KB
 • przedmiar robót - roboty budowlane
  3 MB