Nazwa zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DYGOWO

 

Nr sprawy: BPP.7230.1.2022

 

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00303188/01

 

Identyfikator postępowania (ID) na „mini portalu”: a87f8333-4008-41d5-9a73-500286119993

 

link do ogłoszenia na „mini portalu”: miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a87f8333-4008-41d5-9a73-500286119993

  • Ogłoszenie o zamówieniu
    114 KB
  • Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
    186 KB