Nazwa zadania: Budowa świetlicy wiejskiej w Kłopotowie

 

Nr sprawy: BPP.7013.249.2021

 

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00298102/01

 

Identyfikator postępowania (ID) na „mini portalu”: 6517d44d-20e7-4aa8-bf6c-7718b82507c3

 

link do ogłoszenia na „mini portalu”: miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6517d44d-20e7-4aa8-bf6c-7718b82507c3

  • Ogłoszenie o zamówieniu
    132 KB
  • Treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia treści SWZ
    341 KB
  • Treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia treści SWZ
    285 KB
  • Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
    245 KB