• informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć
    173 KB
  • Ogłoszenie o zamównieniu
    111 KB

Nazwa zadania: „Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Dygowo w roku 2022”.

Nr sprawy: OiK.DU.271.2.2021

Numer ogłoszenia BZP: 2021/BZP 00313283/01

Identyfikator postępowania (ID) na „mini portalu”: a380298b-2d7d-4eaf-8c87-023ead0f18e5

link do ogłoszenia na „mini portalu”: miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a380298b-2d7d-4eaf-8c87-023ead0f18e5