• informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
    16 KB

Nazwa zadania: „Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Dygowo w roku 2022”.

Nr sprawy: OiK.DU.271.1.2021

Numer ogłoszenia BZP: 2021/BZP 00295822/01

Identyfikator postępowania (ID) na „mini portalu”: 1710fec5-4f1f-4105-b6fa-046f88a7c00b

Llink do ogłoszenia na „mini portalu”: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1710fec5-4f1f-4105-b6fa-046f88a7c00b

  • Ogłoszenie o zamówieniu
    114 KB