Nazwa zadania: Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Dygowo w 2023 roku

Nr sprawy: OiK.DU.272.1.2022      

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00386107/01

Identyfikator postępowania: ocds-148610-a5483074-4931-11ed-8832-4e4740e186ac

  • Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
    49 KB