• SWZ_07.pdf
  707 KB
 • Ogloszenie_o_Zamowieniu.pdf
  111 KB
 • Zalacznik_nr_1_Formularz_Ofertowy_01.docx
  56 KB
 • Zalacznik_nr_1A_Opis_przedmiotu_zamowienia_01.docx
  40 KB
 • Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_Wykonawcy_01.docx
  52 KB
 • Zalacznik_nr_3_Oswidczenie_o_aktualizacji_informacji_zawartych_w_oswiadczeniu_o_ktorym_mowa_w_art._125.docx
  19 KB
 • Zalacznik_nr_4_Oswiadczenie_o_przynaleznosci_grupa_kapitalowa_01.docx
  49 KB
 • Zalacznik_nr_5_Wykaz_dostaw_01.docx
  50 KB
 • Zalacznik_nr_6_Umowa.doc
  104 KB
 • Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
  177 KB

Nazwa zadania: „ Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR – nabór dodatkowy”

Nr sprawy: OiK.271.2.2022

Numer ogłoszenia BZP: 2022/BZP 00401327/01

Identyfikator postępowania (ID) na „mini portalu”: f1c093a4-f2e5-4e2a-89f6-71be1de0fdc5 

Link do ogłoszenia na „mini portalu”:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f1c093a4-f2e5-4e2a-89f6-71be1de0fdc5