• 2_zalacznik_wzor_formularza_oferty__cz_1_i_2.docx
  61 KB
 • 9_zalacznik_informacja_o_ochronie_danych_osobowych_Pzp.docx
  28 KB
 • 0_SWZ.docx
  77 KB
 • 5_zalacznik_oswiadczenie_o_aktualnosci_informacji_z_art_125_ust_1.docx
  28 KB
 • 3_zalacznik_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_udzialu.docx
  50 KB
 • 4a_ZALACZNIK_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu_z_postepowania_ART_7_UST_1_USTAWY.docx
  26 KB
 • 4_zalacznik_oswiadczenie_o_braku_podstaw_wykluczenia.docx
  51 KB
 • 6_zalacznik_wzor_wykazu_wykonanych_zamowien.docx
  56 KB
 • 1_projekt_umowy.docx
  91 KB
 • 7_zalacznik_wzor_wykazu_sprzetu.rtf
  58 KB
 • 8_zalacznik_opis_przedmiotu_zamowienia.rtf
  204 KB

kwota przeznaczona na zamówienie

 • utrzymanie_dróg_kwota.pdf
  204 KB

Ogłoszenie o zamówieniu

 • 08dc0b78-5c69-db91-b38f-230011cc8220__2_.pdf
  152 KB