• Zarzadzenie_nr_39_w_sprawie_zasad_i_trybu_przyznawania__przekazywania_i_rozliczania_dotacji_podmiotowej_z_budzetu_Gminy_Dygowo_dla_GOKiB..pdf
    2 MB