• Zarządzenie Wójta Gminy Dygowo nr 30/2022
  446 KB
 • Sprawozdanie z Wykonania Budżetu za I półrocze 2022r.
  1 MB
 • Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dygowo za I półrocze 2022r.
  299 KB
 • Załącznik nr 1 do Kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022r.
  239 KB
 • Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
  142 KB
 • Tabela zadłużenia na 30.06.2022r.
  36 KB