• zaproszenie do składania ofert
  153 KB
 • zał. Nr 1 - formularz ofertowy
  15 KB
 • zał. Nr 2 - oświadczenie
  14 KB
 • uchwała w sprawie emisji obligacji
  669 KB
 • opinia RIO w sprawie możliwości wykupu obligacji
  2 MB
 • sprawozdania za I kw. 2015
  13 MB
 • opinia RIO o przedłozonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok
  1 MB