• zestawienie ofert na "wybór agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Dygowo"
  231 KB
 • zawiadomienie o wyborze oferty na "wybór agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Dygowo"
  177 KB
 • Odpowiedzi na pytania złożone do zaproszenia do składania ofert
  5 MB
 • Zaproszenie do składania ofert
  1 MB
 • Dotyczy zaproszenia składania ofert - możliwość złożenia w formie elektronicznej
  160 KB
 • uchwała Rady Gminy Dygowo w sprawie emisji obligacji
  672 KB
 • opinia RIO w sparwie emisji obligacji
  647 KB
 • zestawienie zadłużenia
  34 KB
 • Sprawozdania za III kw. 2020 RB-28S
  1 MB
 • Sprawozdanie za III kw. 2020 Rb-Z
  92 KB
 • sprawozdanie za III kw. 2020 RB-N
  348 KB
 • Sprawozdanie III kw. RB-27S
  930 KB
 • Sprawozdania za III kw. 2020 RB-NDS
  246 KB