• Raport_o_stanie_Gminy_Dygowo_za_2023r_.docx
    770 KB
  • Informacja o możliwości zabrania głosu przez mieszkańca
    13 KB
  • Zgłoszenie do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Dygowo za 2023 rok
    14 KB