"Adaptacja obiektu na Gminne Centrum Kultury w Dygowie" - dokumentacja przetargowa • Projekt budowlany.pdf
  3 MB
 • Projekt wewnętrznej instalacji gazowej.pdf
  90 KB
 • Przedmiar robót.pdf
  680 KB
 • Rysunek.pdf
  93 KB
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.doc
  196 KB
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf
  604 KB