Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych wraz z placem zabaw w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012

W załączeniu ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ, przedmiar robót, dokumentacja projektowa, SST.

 • odpowiedź str.2
  1 MB
 • odpowiedź str.1
  2 MB
 • odpowiedź na zapytanie wykonawcy - boisko Orlik Wrzosowo
  2 MB
 • projekt zagospodarowania terenu -opis
  1 MB
 • budynek zaplecza - katalog elementów 3
  1 MB
 • budynek zaplecza katalog elementów - 2
  1 MB
 • budynek zaplecza-katalog elementów 1
  1 MB
 • Projekt budowlany zaplecza - pozostałe rysunki
  1 MB
 • Projekt budowlany zaplecza - rys. 2
  730 KB
 • projket budowlany zaplecza - rys 1
  355 KB
 • projket budowlany zaplecza- obliczenia statystyczne
  903 KB
 • projket budowlany zaplecza-opis
  196 KB
 • Projekt budowlany zaplecza- opis sanitarny
  183 KB
 • Projekt budowlany zaplecza - opis elektryczny
  136 KB
 • projekt zagospodarowania - pozostałe rysunki
  2 MB
 • projekt zagospod. terenu - rys. 18
  355 KB
 • projekt zagosp. terenu - rys. 15
  585 KB
 • projekt zagospod. terenu - rys. 8
  682 KB
 • projekt zagosp. terenu - 1
  635 KB
 • projket bud. wod.-kan. - rys.3
  372 KB
 • Projekt bud. wod.-kan. - rys. 2
  260 KB
 • Proj. bud. wod.-kan. - rys.1
  673 KB
 • Projket budowl przył. wod.-kan.
  211 KB
 • SST-6
  166 KB
 • SST-6
  210 KB
 • SST- 5
  290 KB
 • SST-4
  294 KB
 • SST-2
  556 KB
 • SST-2
  231 KB
 • SST-1
  1 MB
 • SIWZ
  252 KB
 • przedmiar robót-roboty budowlane i drogowe
  94 KB
 • przedmiar robót - instalacje sanitarne
  77 KB
 • przedmiar robót-instalacje elektryczne
  71 KB
 • ogłoszenie o zamówieniu
  1 MB