Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego o świdwińskiego - Zespół Szkół w Dygowie - I etap

W załączeniu SIWZ, ogłoszenie o zamówieniu, projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, specyfikacja techniczna.