Przebudowa drogi gminnej i powiatowej w miejscowości Stramniczka

w załączeniu ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ, projekt budowlany, przedmiar robót, SST.