• ogłoszenie o zamówieniu
  2 MB
 • SIWZ
  434 KB
 • przedmiar budowlany
  105 KB
 • przedmiar sanitarny
  50 KB
 • przedmiar elektryczny
  33 KB
 • PB - opis techniczny
  1 MB
 • PB-rys. 1
  408 KB
 • PB - rys. 2-3
  103 KB
 • PB - rys. 4
  635 KB
 • PB - rys.5-7
  285 KB
 • PB - rys. 8-11
  55 KB
 • PB sanitarny-opis techniczny
  2 MB
 • PB sanitarny - rysunki
  69 KB
 • PB elektryczny-opis techniczny
  690 KB
 • PB elektryczny-rysunki
  99 KB
 • PB przyłącze kablowe nn - opis techniczny
  457 KB
 • PB przyłącza kablowe nn - rys.1
  22 KB
 • PB przyłącza kablowe nn - rys.2
  133 KB
 • SST - elektryczna
  112 KB
 • SST-sanitarna
  188 KB
 • SST budowlana - część 1
  73 KB
 • SST budowlana - część 2
  90 KB
 • SST budowlana - część 3
  752 KB
 • SST budowlana - część 4
  80 KB
 • SST budowlana - część 5
  80 KB
 • SST budowlana - część 6
  357 KB