• ogłoszenie o zamówieniu
  2 MB
 • SIWZ
  107 KB
 • Projekt budowlany - branża drogowa
  875 KB
 • Projekt budowlany - rysunki
  266 KB
 • przedmiar robót - branża drogowa
  97 KB
 • Projekt wykonawczy - branża drogowa
  799 KB
 • Projekt wykonawczy - rysunki (1)
  129 KB
 • Projekt wykonawczy - rysunki (2)
  140 KB
 • Projekt wykonawczy - rysunki (3)
  39 KB
 • Specyfikacja techniczna cz. 1
  16 MB
 • Specyfikacja techniczna cz. 2
  12 MB
 • Specyfikacja techniczna cz. 3
  12 MB
 • Projekt stałej organizacji ruchu
  1 MB
 • Projekt organizacji ruchu na czas budowy
  2 MB