• Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  440 KB
 • Odpowiedzi na zapytania z dnia 12.02.2018 r
  621 KB
 • Odpowiedź na zapytanie z dnia 12.02.2018 r
  250 KB
 • Odpowiedzi na zapytania z dnia 8 i 9 lutego 2018 r.
  512 KB
 • Zmiana treści w załączniku nr 2
  241 KB
 • Odpowiedzi na zapytania z dnia 7.02.2018 r.
  497 KB
 • Odpowiedzi na zapytania
  661 KB
 • Załącznik Nr 1- formularz oferty
  17 KB
 • Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna
  176 KB
 • Załącznik Nr 3- wykaz dostaw
  16 KB
 • Załącznik Nr 4 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
  16 KB
 • Załącznik Nr 5 - wykaz sprzętu
  155 KB
 • Załącznik nr 6 - projekt umowy
  84 KB