informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 • informacja_o_kwocie__jaką_zamawiający_zamierza_przeznaczyć_na_sfinansowanie_zamówienia__03-04-2024.pdf
  181 KB
 • Treść zapytań wykonawców i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia
  333 KB

Budowa dróg gminnych na terenie gminy Dygowo nr sprawy BPP.7013.324.II.2024 nr ogłoszenia 2024/BZP 00248822 z dnia 2024-03-18 identyfikator postępowania ocds-148610-dadeca8f-e512-11ee-9c02-ce2b643d361d

 • SWZ_18-03-2024.docx
  115 KB
 • 1__projekt_umowy_18-03-2024.docx
  83 KB
 • 2_zalacznik_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_udzialu_18-03-2024.docx
  51 KB
 • 3_zalacznik_oswiadczenie_o_braku_podstaw_wykluczenia_18-03-2024.docx
  52 KB
 • 4_zalacznik_oswiadczenie_o_aktualnosci_informacji_z_art_125_ust_1_18-03-2024.docx
  29 KB
 • 4a_ZALACZNIK_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu_z_postepowania_ART_7_UST_1_USTAWY_18-03-2024.docx
  27 KB
 • 5_zalacznik_wzor_wykazu_wykonanych_zamowien_18-03-2024.docx
  56 KB
 • 6_zalacznik_wzor_wykazu_osob_18-03-2024.docx
  55 KB
 • 7_zalacznik_wzor_wykazu_osób_prace_projektowe_18-03-2024.docx
  14 KB
 • PFU_18-03-2024.pdf
  2 MB
 • plany_syt_koncepcja_18-03-2024.zip
  8 MB
 • _Załącznik_nr_1-_mapy_18-03-2024.pdf
  5 MB
 • _Załącznik_nr_2_-_opinie__uzgodnienia_18-03-2024.pdf
  1 MB
 • _Załącznik_nr_4_MPZP_18-03-2024.pdf
  5 MB
 • _Załącznik_nr_5-decyzje_cel_publiczny_18-03-2024.pdf
  9 MB
 • _Załącznik_nr_6-opinie_geotechniczne_18-03-2024.pdf
  53 MB
 • 9_Wzór_tablicy_informacyjnej_18-03-2024.pdf
  409 KB
 • 10_zalacznik_informacja_o_ochronie_danych_osobowych_Pzp_18--03-2024.docx
  27 KB
 • 11_przedmiary_branża_drogowa_18-03-2024.pdf
  6 MB
 • Ogłoszenie 08dc4736-d821-5eff-628c-050001a4521e
  147 KB