Zawiadomienie o wyborze oferty

  • zawiadomienie_o_wyborze_oferty_13-03-2024.pdf
    502 KB

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzeniu czynności oceny ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

  • Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf
    2 MB