• MPZP Dygowo, Piotrowice- wyłożenie
  282 KB
 • Załącznik nr 1a do mpzp
  4 MB
 • Załącznik nr 1b do mzpz
  3 MB
 • Prognoza oddziaływania na środowisko
  2 MB